19
juli
2022
|
16:20
Europe/Amsterdam

Duurzamer inkopen

We kunnen niet zonder onze partners en leveranciers. We helpen ze op verschillende manieren pro-actief bij verduurzaming. 

Duurzamer-inkopen

Duurzaam inkoopbeleid 

Bij de keuze voor een leverancier en het aangaan van contracten hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We geven de voorkeur aan een bedrijf dat een voor de branche relevant duurzaamheidskeurmerk heeft.  
  • We geven de voorkeur aan een lokaal gevestigd bedrijf, dat ook lokaal inkoopt/produceert, in verband met de reductie van transport. 
  • We geven de voorkeur aan een sociale onderneming: het bedrijf heeft bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking in dienst.

Bij de daadwerkelijke inkoop kijken we naar de Total Cost of Ownership (TCO) van producten en diensten. We kijken over de aanschafprijs heen, naar onder andere duurzaamheid, kosten voor de lange termijn en kwaliteit.

Code of Conduct

Alle nieuwe gecontracteerde leveranciers moeten een Code of Conduct ondertekenen, waarin zij onder andere beloven zich in te zetten voor het klimaat en tegen uitbuiting van kinderen en corruptie. Als blijkt dat een leverancier zich niet aan de bepalingen in de Code of Conduct houdt, kan dat gevolgen hebben voor de samenwerking met die partij. 

Aanbod duurzamere hotels vergroten

Wij weten vanuit onze eigen hotels wat het betekent om een hotel te verduurzamen. Wij stimuleren de hotelaccommodaties met wie wij samenwerken om een keurmerk te behalen en kosten te besparen. Hotels met een erkend keurmerk op het gebied van duurzaamheid krijgen extra aandacht op onze website. Binnen onze eigen hotels is er continu aandacht voor verduurzaming. Lees hier hoe we dat bij het Mangrove Beach Resort op Curaçao hebben gedaan.

Catering aan boord

Doordat wij á la carte catering aan boord bieden, wordt er minder voedsel verspild. We willen klanten stimuleren om ook in het vliegtuig gezonde en bewuste keuzes te maken door ons assortiment verantwoorde producten verder uit te breiden. Zoals bijvoorbeeld met vegetarische saucijzenbroodjes.