29
juni
2022
|
16:32
Europe/Amsterdam

Beter voor onszelf en anderen

Partnerships en samenwerkingen zijn cruciaal. Zo werken samen met onze collega's en andere partijen binnen en buiten onze branche aan een betere wereld.

Goed voor onszelf en anderen

Maatschappelijke impact

Iedere collega krijgt één dag per jaar betaald verlof om vrijwilligerswerk te doen. Zo geven we iedereen de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren, door hun tijd, kennis en expertise in te zetten voor een maatschappelijk project.

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl , ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar. 

Met enige regelmaat krijgen we vragen binnen voor sponsoring van goede doelen. In 2022 hebben we op die manier een vlucht gesponsord om zieke Oekraïense kinderen uit Polen op te halen voor behandeling in Nederland, verschillende dromen uit laten komen van ongeneeslijk zieke kinderen en geholpen om een dolfijnenopvangbaai te realiseren. 

Betrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn belangrijk voor ons als organisatie. We doen een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek en daaruit blijkt dat onze collega's met ontzettend veel plezier voor Corendon werken. Het familiegevoel is sterk aanwezig en dat zorgt voor mooie resultaten. 

De betrokkenheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt goed zichtbaar in het Green Team. Leden van het managementteam die een cruciale rol spelen op één van de aandachtsgebieden (zoals product, inkoop en marketing) bepalen de duurzaamheidsagenda en zorgen voor de uitvoering van taken in hun teams. 

Diversiteit en duurzame inzetbaarheid

Wij stimuleren onze medewerkers om gezonder te gaan leven. Zo hebben we een sportcommissie die verschillende activiteiten organiseert. We zijn een divers bedrijf als het gaat om culturele achtergrond, leeftijd, geslacht en arbeidsbeperking. Bij ons heeft iedereen gelijke kansen in sollicitatieprocedures en bij het doorgroeien binnen de organisatie.