Corendon Duurzaam

Wij dragen de wereld een groen hart toe en voelen ons medeverantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de vakantiebestemmingen en het behoud van een leefbare wereld.

Door zelf verantwoorde keuzes te maken en onze klanten mee te nemen in het belang van verantwoord reizen, proberen wij te waarborgen dat volgende generaties óók van al die prachtige plekken op aarde kunnen genieten.

Onze aanpak

De toeristische industrie is een van de grootse economische industrieën ter wereld in omzet en werkgelegenheid. Wij zijn als reisorganisatie trots op de positieve bijdrage die we leveren met onze vakanties op onze bestemmingen. Niet alleen zorgt het voor lokale werkgelegenheid en economische ontwikkeling, het zorgt ook voor uitwisseling van cultuur en ontwikkeling van mensen.

We beseffen ook dat reizen impact heeft op het milieu, de cultuur en samenleving en dat deze verder reikt dan alleen onze organisatie in Nederland. Wij kunnen alleen voort blijven bestaan als we ook goed voor onze bestemmingen zorgen. Daarom zetten wij ons in voor verantwoord en duurzaam reizen. Door dit onderdeel te maken van de bedrijfsvoering, zorgen we dat we vanuit onze organisatie een positieve invloed hebben op de toekomst van onze vakantiebestemmingen. Dit doen wij zowel binnen onze eigen organisatie in Nederland als aan boord van onze vliegtuigen en op onze bestemmingen.                                                 

Dit doen wij door ons te committeren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De SDG's zijn in 2015 door de Verenigde naties in het leven geroepen met als doel een einde te maken aan honger, armoede en klimaatverandering in 2030. Door de SDG’s te integreren in onze strategie, leveren wij vanuit onze kernactiviteiten actief een bijdrage aan een betere en meer duurzame toekomst voor iedereen. Onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen focussen op de doelen 8, 12, en 13. 

 

SDG 8: Toerisme is een van de drijvende krachten van economische groei wereldwijd. Door eerlijk werk te bevorderen in de toerisme branche, profiteren verschillende groepen van deze economische groei. Wij richten ons beleid op het promoten van duurzaam toerisme dat banen creëert en lokale cultuur en producten promoot.

 

SDG 12: We gaan bewust om met de dingen die we kopen en gebruiken. Daarbij gaat het om producten en spullen die we inkopen voor onze organisatie en die we gebruiken in onze hotels. Daarnaast kijken we naar ons energieverbruik, waterverbruik en afvalmanagement en zorgen we dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt.

 

SDG 13: Vanwege onder andere de vakantievluchten, draagt toerisme ontegenzeggelijk bij aan klimaatverandering. Wij nemen maatregelen om onze CO2 uitstoot tot het minimum te beperken. Daarnaast kunnen onze klanten de CO2 uitstoot van hun reis zeer binnenkort bij hun boeking al compenseren.

Onze pijlers

Wij geven graag het goede voorbeeld. Dat begint bij onze eigen organisatie in Nederland. We richten ons op duurzame inkoop van producten en services, scheiden ons afval en verlagen onze CO2 uitstoot per medewerkers. Daarbij stimuleren wij medewerkers ook iets terug te doen voor de maatschappij en kennis en tijd te delen met maatschapplijke organisaties.

Aan boord van het vliegtuig willen we ook graag het goede voorbeeld geven. Wij scheiden ons afval aan boord en zijn continue bezig met het verbeteren van onze processen om zo efficient mogelijk te vliegen en daarmee onze CO2 uitstoot per passagierskilometer te verminderen.

Samen met onze hotelpartners en klanten zorgen we er ook voor dat de bestemmingen over 30 jaar nog steeds even mooi zijn en toekomstige generaties hier ook van kunnen genieten zoals wij nu doen. Daarbij focussen wij ons op het behoud van cultuur, natuur en het stimuleren van lokale economie en samenleving. We doen dit door meer aandacht te geven aan groene bestemmingen, klanten bewustere keuzes te laten maken en projecten te ondersteunen die bijdragen aan het verduurzamen van de bestemmingen. 

CEO Steven van der Heijden
Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zit in de genen van Corendon. Wij vinden het vanzelfsprekend dat je als succesvol bedrijf een bijdrage levert aan betere wereld. Niet door ‘window dressing’, maar door projecten die er daadwerkelijk toe doen. In onze eigen directe omgeving door ondersteuning van initiatieven op sociaal of cultureel gebied, maar ook op grotere, internationale schaal waarbij we met name proberen bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit van onze bestemmingen. Dat is niet alleen maatschappelijk van belang, maar ook relevant voor de continuïteit van onze eigen onderneming. Daarnaast vinden we het van belang om initiatieven te steunen die aangedragen worden door onze eigen medewerker.
CEO Steven van der Heijden