Corendon Foundation

Wij dragen de wereld een groen hart toe en voelen ons medeverantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de vakantiebestemmingen en het behoud van een leefbare wereld. Door zelf verantwoorde keuzes te maken en onze klanten mee te nemen in het belang van verantwoord reizen, proberen wij te waarborgen dat volgende generaties óók van al die prachtige plekken op aarde kunnen genieten.

Onze aanpak
De toeristische industrie is een van de grootse economische industrieën ter wereld in omzet en werkgelegenheid. Wij zijn als reisorganisatie trots op de positieve bijdrage die we leveren met onze vakanties op onze bestemmingen. Niet alleen zorgt het voor lokale werkgelegenheid en economische ontwikkeling, het zorgt ook voor uitwisseling van cultuur en ontwikkeling van mensen.

We beseffen ook dat reizen impact heeft op het milieu, de cultuur en samenleving. Wij kunnen alleen voort blijven bestaan als we ook goed voor onze bestemmingen zorgen. Daarom zetten wij ons in voor Verantwoord Vakantie Vieren. Door Verantwoord Vakantie Vieren onderdeel te maken van de bedrijfsvoering, zorgen we dat we vanuit onze organisatie een positieve invloed hebben op de toekomst van onze vakantiebestemmingen. Dit doen wij door ons te committeren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door de SDG’s te integreren in onze strategie, leveren wij vanuit onze kernactiviteiten actief een bijdrage aan een betere en meer duurzame toekomst voor iedereen. Onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen focussen op de doelen 8, 12 en 13.

SDG 8: Toerisme is een van de drijvende krachten van economische groei wereldwijd. Door eerlijk werk te bevorderen in de toerisme branche, profiteren verschillende groepen van deze economische groei. Wij richten ons beleid op het promoten van duurzaam toerisme dat banen creëert en lokale cultuur en producten promoot.

SDG 12: We gaan bewust om met de dingen die we kopen en gebruiken. Daarbij gaat het om producten en spullen die we inkopen voor onze organisatie en die we gebruiken in onze hotels. Daarnaast kijken we naar ons energieverbruik, waterverbruik en afvalmanagement en zorgen we dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt.

SDG 13: Vanwege onder andere de vakantievluchten, draagt toerisme ontegenzeggelijk bij aan klimaatverandering. Wij nemen maatregelen om onze CO2 uitstoot tot het minimum te beperken. Daarnaast kunnen onze klanten de CO2 uitstoot van hun reis compenseren.

De Corendon Foundation
De Corendon Foundation is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan het verbeteren en verduurzamen van vakantiebestemmingen door het ondersteunen van lokale projecten, zodat ook toekomstige generaties hier willen blijven wonen, werken en vakantie vieren.

De Corendon Foundation is in 2011 opgericht door Atilay Uslu, met het idee om vanuit onze reisorganisatie een positieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en maatschappij. Door middel van de Corendon Foundation ondersteunen wij lokale projecten die een positieve bijdrage leveren hier in Nederland en op de locaties waar wij vakantie vieren. Wij werken daarbij samen met hotelpartners, NGO’s en lokale overheden. Wij ondersteunen door middel van een financiële bijdrage en inzet van tijd en kennis van onze medewerkers. Wij geloven dat door te investeren in lokale projecten, wij een bijdrage leveren aan het creëren van duurzame bestemmingen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat deze plekken leefbaar blijven voor de lokale mensen en dat onze klanten deze bestemmingen willen blijven bezoeken.

Vanuit de Corendon Foundation ondersteunen wij alleen projecten die linken aan de kernactiviteiten van onze organisatie en die bijdragen aan het verduurzamen van onze bestemmingen.

Wij richten ons op vier thema's:

 • Kunst, cultuur en erfgoed
  Het stimuleren van culturele activiteiten en conserveren van culturele bezienswaardigheden, het promoten van lokale producten en services en het stimuleren van plaatselijke kunst en cultuur
 • Natuur & milieu
  Het conserveren van natuurlijke bezienswaardigheden en het beschermen van flora en fauna.
 • Lokaal ondernemerschap & educatie
  Het bevorderen van zelfredzaamheid, het creëren van werkgelegenheid in de toeristische sector en educatieve projecten voor jongeren gericht op een betere toekomst.
 • Innovatie in de reisbranche
  Innovatie is nodig om de duurzame transitie in de reisbranche te versnellen. Daarom ondersteunen wij innovatieve projecten die zich richten op duurzaam toerisme en nieuwe technologieën.

Naast onze onafhankelijke stichting hebben wij een bedrijf breed MVO beleid dat onze bedrijfsactiviteiten bij onze touroperator, eigen vliegmaatschappij en eigen Corendon Hotels & Resorts in binnen- en buitenland verduurzaamt. Wilt u meer te weten komen over onze MVO activiteiten bij onze reisorganisatie? Klik hier. Wilt u meer te weten komen over MVO bij Corendon Hotels & Resorts? Klik hier.