30
mei
2023
|
16:45
Europe/Amsterdam

Duurzaamheid en cruiseschepen: de laatste ontwikkelingen

Knipsel

Dat cruisen nog niet de meest duurzame manier van reizen is mag duidelijk zijn, maar ook de cruise-industrie werkt hard aan een duurzamere wereld. Op 3 juni 2023 maakte het nieuwste schip van MSC, één van Corendons cruisepartners, een netto-nul cruise waar 400 ton bio-LNG voor ingekocht werd.

MSC cruises heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te opereren, zo schrijven ze op hun website. De uitstoot van zwaveloxiden en stikstofoxide is op dit moment al bijna tot nul gebracht. Eén van de meest kansrijke brandstoffen met minder uitstoot voor de scheepvaart is Bio-LNG. Bio-LNG wordt gemaakt van methaan dat vrijkomt tijdens de vergisting van agrarische reststromen, zoals houtresten, afval en veemest. Als bio-LNG gemaakt wordt van mest kan de klimaatimpact met zo’n 80% worden verminderd (bron: duurzaamnieuws.nl). Er is alleen één grote ‘maar’: er wordt nog onvoldoende Bio-LNG gemaakt. Dit probleem geldt ook voor Sustainable Aviation Fuel (SAF) in de luchtvaart, dat van dezelfde grondstoffen geproduceerd wordt.

Linden Coppel, vice-president duurzaamheid & ESG bij MSC Cruises legt uit hoe het zit: “Dit is de eerste etappe van onze reis, die inhoudt dat we op de korte termijn overschakelen op LNG, op de middellange termijn op koolstofarme brandstoffen en op de langere termijn op koolstofneutrale brandstoffen, waaronder synthetisch en bio-LNG en synthetisch en bio-methanol. Met elk nieuw gebouwd cruiseschip introduceert en test MSC Cruises nieuwe technische oplossingen die deze brandstoffen kunnen gebruiken. Zo stimuleren wij de brandstofleveranciers en overheden die de levering mogelijk moeten maken, door hen te laten zien dat wij helemaal klaar zijn voor koolstofarme en -neutrale brandstoffen”

Bron foto:  MSC Euribia - Het nieuwe cruiseschip | MSC Cruises