29
juni
2022
|
16:32
Europe/Amsterdam

Goed voor onszelf en anderen

We werken samen met onze collega's en andere partijen binnen en buiten onze branche om een leefbare wereld te houden. Samenwerkingen staan centraal binnen deze pijler.

Betrokken

Betrokken medewerkers zijn belangrijk voor ons als organisatie. Wij gaan starten met het uitvoeren van een onderzoek onder medewerkers, om te bepalen wat zij belangrijk vinden en om zo te weten op welke punten we moeten bijsturen binnen de organisatie om onze medewerkers betrokken te houden.

Maatschappelijke impact

Wij zijn bezig met het opstellen van een vrijwilligersbeleid voor onze medewerkers. Wij willen hun de kans geven een maatschappelijke bijdrage te leveren, door hun tijd, kennis en expertise in te zetten voor een maatschappelijk relevant project dat past binnen de pijlers van ons Verantwoord Vakantie Vieren beleid.

Diversiteit

Wij zijn een divers bedrijf als het gaat om culturele achtergrond, leeftijd, geslacht en arbeidsbeperking. Bij ons heeft iedereen gelijke kansen in sollicitatieprocedures en bij het doorgroeien binnen de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid

Wij stimuleren onze medewerkers om gezonder te gaan leven. Zo hebben we een sportcommissie die verschillende activiteiten organiseert, deze zijn vaak gelinkt aan goede doelen zoals Kika en ALS, we hebben een actief anti-roken beleid en we geven gratis fruit op kantoor.